गित: गित अनटाईटल्ड

म पागल हुन्छु त्यो बालकपन फर्काई दे भनेर।
म घायल हुन्छु त्यो बचपना फिराई दे भनेर।

कस्ले बुझ्ने महत्व त्यो चन्चले जिवनको?
कस्ले संझने महत्व त्यो चन्चले यौवनको?

रहर भित्र भित्रै छोपेर पिरती आफ्नै नशाको।
सहर छ अपरीचीत जोखीम त्यो प्रेम कथाको।

म कथा लेख्दैछु, त्यो दिन संझाईदे भनेर।
म ब्यथा पोख्दैछु, त्यो दिन फर्काईदे भनेर।

यही शब्दमा संझीदिनु त्यो कथा कुन हो भनेर।
यही गितमा बुजीदिनु त्यो ब्यथा कस्तो हो भनेर।